İdari Kadro
Fakülte Sekreteri
Eda PEKER
 
Dekanlık Özel Kalem
Gülseren KARAMAN
   
Dekan Yardımcıları Sekreteri
Eda ÖZGÜNEYLİOĞLU
 
Öğrenci İşleri
 
 
Birgül COŞKUN
  Sezgin ŞAHİN
 
Fatih AYDAŞ
 
Bölüm Başkanlığı Büroları
 
  Leyla DİNDAROĞLU
 
Yadigar KOSAVA
 
Ayşe ASLANHAN
 
Cengiz KOÇHAN
 
İdari ve Mali İşler
 
  Filiz AKYURT
  Seher ÖZEN
  Selahattin DENİZCİ
 
Personel İşleri  
 
Ömer SARICI
  Huriye Şeyma DOĞAN
 
Haberleşme  
 
Fahreddin KARGILI
 
Teknik Hizmetler
  
 
Yılmaz ÇERİ
 
Yardımcı Hizmetler
 
 
Yalçın KOÇ
  Rıfat ESER
  Bekir Erdinç KÖKEN
  Zülfikar Necdet AYDOĞMUŞ
 
Bilgisayar Laboratuarları
 
 
Sultan BAYIRLI