İdari Kadro
Fakülte Sekreteri
 Eda PEKER
 
Dekanlık Özel Kalem
 
   Eda ÖZGÜNEYLİOĞLU
 
 Seval BAL
 
 Özlem TATLICI
 
Öğrenci İşleri
 
 
 Birgül COŞKUN
   Rıfat ESER
 
 Fatih AYDAŞ
 
Bölüm Başkanlığı Büroları
 
   Leyla DİNDAROĞLU
 
 Yadigar KOSAVA
 
 Ayşe ASLANHAN
 
 Cengiz KOÇHAN
 
İdari ve Mali İşler
 
   Filiz AKYURT
   Seher ÖZEN
   Selahattin DENİZCİ
 
Personel İşleri  
 
 Ömer SARICI
   Huriye Şeyma DOĞAN
 
Haberleşme  
 
 Fahreddin KARGILI
 
Teknik Hizmetler
  
 
 Yılmaz ÇERİ
 
Yardımcı Hizmetler
 
 
 Yalçın KOÇ
   Sezgin ŞAHİN
 
Bilgisayar Laboratuarları
 
 
 Sultan BAYIRLI