Komisyonlar
LLP / Erasmus / AKTS Koordinatörlüğü
UNVANI
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
E-POSTA
Doç. Dr.
Yalçın ARSLANTÜRK
Fakülte Koordinatörü
arslanturk@gazi.edu.tr
Doç. Dr.
R. Pars ŞAHBAZ
Turizm İşletmeciliği 
pars@gazi.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa AKSOY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
maksoy@gazi.edu.tr
Öğr. Gör. Dr.
Şerife Gamze ALBAYRAK
Rekreasyon Yönetimi
galbayrak@gazi.edu.tr
Doç. Dr. 
Yalçın ARSLANTÜRK
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
arslanturk@gazi.edu.tr
 
 
 
 
 
Farabi Koordinatörlüğü
UNVANI
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
E-POSTA
Prof. Dr.
Ali YAYLI
Fakülte Koordinatörü
yayli@gazi.edu.tr
Prof. Dr.
Fügen DURLU ÖZKAYA
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
fugen@gazi.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi
Hakan KOÇ
Turizm İşletmeciliği
hkoc@gazi.edu.tr 
Dr. Öğr. Üyesi
Ercan YAVUZ
Rekreasyon Yönetimi
eyavuz@gazi.edu.tr
Doç. Dr.
Sevil BÜLBÜL
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
sevilbulbul@gazi.edu.tr
 
 
 
 
Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü
UNVANI
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
E-POSTA
Doç. Dr.
Yalçın ARSLANTÜRK
Fakülte Koordinatörü
arslanturk@gazi.edu.tr
Doç. Dr.
R. Pars ŞAHBAZ
Turizm İşletmeciliği
pars@gazi.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa AKSOY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
maksoy@gazi.edu.tr
Öğr. Gör. Dr.
Şerife Gamze ALBAYRAK
Rekreasyon Yönetimi
galbayrak@gazi.edu.tr
Doç. Dr. 
Yalçın ARSLANTÜRK
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
arslanturk@gazi.edu.tr
 
 
 
 
 
Kalite Komisyonu (Fakülte bazında)
Akademik Birim
Kalite Güvencesi ve
Derecelendirme
Koordinatörlüğü
Unvanı, Adı, Soyadı
E-posta
Turizm Fakültesi
Sorumlu Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Evren GÜÇER
evrengucer@gazi.edu.tr
Fakülte Koordinatörü
Prof. Dr. Fügen DURLU ÖZKAYA
fugen@gazi.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Eda PEKER
eda.kalayli@gazi.edu.tr
Veri Derlemeden Sorumlu Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Fulden Nuray
KÜÇÜKERGİN
fuldengural@gazi.edu.tr
Fakülte Öğrenci Temsilcisi
Alperen KABADAYI
alperen145306@gmail.com
Turizm İşletmeciliği
Bölüm Sorumlusu
Prof. Dr. Bilgehan
GÜLCAN
bgulcan@gazi.edu.tr
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Aybuke Elif
CEYHUN SEZGİN
aybukeelif@gazi.edu.tr
Seyahat İşl. Ve Turizm Reh.
Bölüm Sorumlusu
Doç. Dr. Üyesi Sevil 
BÜLBÜL
sevilbulbul@gazi.edu.tr
Rekreasyon Yönetimi Bölüm Sorumlusu
Öğr. Gör. Dr. Şerife Gamze ALBAYRAK
galbayrak@gazi.edu.tr
 
 
 
 
 
Kalite Komisyonu (Bölümler bazında)
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Unvanı, Adı, Soyadı
Sorumlu Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bilgehan GÜLCAN
Üye
Arş. Gör. Burcu KOÇ
Üye
Arş. Gör. Beyza ADIGÜZEL
 
 
Rekreasyon Yönetimi Bölümü
Unvanı, Adı, Soyadı
Sorumlu Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Dr. Şerife Gamze ALBAYRAK
Üye
Arş. Gör. Dr. Özgür YAYLA
 
 
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Unvanı, Adı, Soyadı
Sorumlu Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sevil BÜLBÜL
Üye
Arş. Gör. Esin AYSEN
Üye
Arş. Gör. Halil Can AKTUNA
 
 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Unvanı, Adı, Soyadı
Sorumlu Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Aybüke Elif CEYHUN SEZGİN
Üye

Öğr. Gör. Dr. Menekşe CÖMERT 

Üye
Arş. Gör. Alper IŞIN