Misyon - Vizyon

 Misyon

Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim, araştırma ve hizmeti geliştirmek için bilgi, program ve hizmet üreten evrensel bir eğitim kurumu olmak. 

Vizyon

Öğretim kadrosu ve öğrencileri ile uluslararası alanda aranan bir fakülte haline gelmek.

Değerler

  • Milli çıkarların üstünlüğü
  • Bilimsel düşünce
  • Etik ve ahlaki değerlere bağlılık
  • Objektiflik
  • Yeniliğe ve gelişmeye açıklık
  • Sinerji ve ortak kazanımları artırma
  • Destekleme, kolaylaştırma ve teşvik etme