Tarihçe

 

GEÇMİŞTEN BUGÜNE YÖNETİCİLERİMİZ

Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Müdürleri

Prof. Dr. Antony LANZA (Kurucu Eğitim Müşaviri / 1956-1964)

İtimat TEZGÖREN (Kurucu Müdür / 1956-1957)

Raşit TUNCA (1957-1958)

İbrahim SERİN (1958-1960)

İrfan TARI (1961-1968)

M. Zeki SOFUOĞLU (1968-1970)

Namık Kemal MÜFTÜOĞLU (1970-1973)

M. Zeki SOFUOĞLU (1973-1974)

Dr. Enis TARAKÇIOĞLU (1974-1975)

Ayşe DEMİRKIRAN (1975)

Ahmet AKYOL (1975)

Doç. Dr. Nail AKMAN (1976)

Numan DİRLİK (1976-1977)

Mehmet UĞUR (1977-1978)

Seher Turanlı ÖZDOĞAN (1978-1982)

 

Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanları (Ticaret ve Turizm Eğitimi Bölümleri Dönemi)

Prof. Dr. Osman TEKOK (1982-1983)

Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM (1984-1985)

Prof. Dr. Rasih DEMİRCİ (1985-1988)

Prof. Dr. Haluk ANIL (1988-1989)

Prof. Dr. Remzi ÖRTEN (1989-1991)

Prof. Dr. İhsan TARAKÇIOĞLU (1991-1994)

 

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dekanları

Prof. Dr. Erkan ÖNGEL (1992-1995)

Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET (1995-1996)

Prof. Dr. Rauf ARIKAN (1996-1999)

Prof. Dr. M. Mithat ÜNER (2000-2005)

Prof. Dr. Sanem ALKİBAY (2005-2008)

Prof. Dr. Nevzat AYPEK (2008-2015)

 

Turizm Fakültesi Dekanları

Prof. Dr. Nevzat AYPEK (Vekaleten - Kasım 2009 - Ağustos 2012)

Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN (Ağustos 2012 - Aralık 2015)

Prof. Dr. Azize HASSAN ( Vekaleten - Şubat 2016 - Temmuz 2016)

Prof. Dr. Suna AĞILDERE (Vekaleten - Ağustos 2016 - Şubat 2017)

Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN (Mart 2017 -            )

 

 

TARİHÇE

1955 yılına kadar Türkiye’de ticaret meslek dersleri öğretimini yapacak liselere öğretmen yetiştiren bir okul mevcut değildi. Mevcut ticaret lise ve okullarında meslek dersleri öğretmenliği görevini, eski adı ile “Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu” mezunları ve “İktisat Fakültesi” mezunları yapmaktaydı.

1955 yılı Şubat ayında, New York Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma sonucunda 9 kişilik bir ekip Türkiye’ye gelerek A.Ü siyasal Bilgiler Fakültesi merkez olmak üzere, A.Ü. Hukuk Fakültesi’nde ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışmalara başladı. Aynı yıl, Ankara Ticaret Lisesi’ni ziyaret ederek idareci ve meslek dersleri öğretmenleri ile tanıştılar. Bu ziyarette, eğitim programları hakkında bilgi alan ekip, ticaret öğretmeni yetiştiren bir yüksek okula ihtiyaç olduğu yönünde bir kanaate varmışlardır.

16 Ocak 1956 tarihinde söz konusu ihtiyacı karşılamaya yönelik, lise üstü olmak üzere 3 yıllık “Sekreterlik Öğretmeni Yetiştirme Merkezi” ve aynı yıl “Ticaret Öğretmen Okulu” açıldı. Okulun ilk yıl 16 öğrencisi olmuş ve ilk yıl öğretimini Ankara Olgunlaşma Enstitüsü binasında gerçekleştirilmiştir.

1959 yılında öğrenci sayısı artan okul Maltepe’de yeni bir binaya taşınmış “Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu” adını almıştır.

1963 yılında; gittikçe gelişen, öğrenci ve öğretim elemanı sayısı artan bu okul, Talat Paşa Bulvarı’ndaki kendi binasına taşınarak eğitim öğretim faaliyetlerini burada sürdürmüştür.

1965 yılında, turizmin Türkiye ekonomisi üzerindeki önemini gören Milli Eğitim Bakanlığı okulun adını “Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu” olarak değiştirmiş ve öğrenim süresini 4 yıla çıkarmıştır. 1982 yılına kadar bu isimle devam eden okulun bünyesinde, İşletme-Muhasebe, Büro İdaresi ve Turizm olmak üzere üç bölüm bulunmaktaydı.

 

Talat Paşa Bulvarındaki Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Binası

 

Seher Turanlı ÖZDOĞAN ile Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu

 

Ayten CENKÇİLER ile Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu 

 

Özer Oktay ARAR ile Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu (1977)

 

Ahmet ÇALIŞKAN, Burhan ÇİL, Mustafa Yaşar ŞİMŞEK ve Atilla HAZAR ile

Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu (1982)

 

 

20.07.1982 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu ile Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu birleştirilerek G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi kurulmuştur. 10 yıl boyunca, bu fakülte bünyesinde “İşletme, Muhasebe ve Ticaret Eğitimi” ve “Turizm Eğitimi” adıyla iki bölüm halinde eğitim-öğretimi faaliyetleri sürdürülmüştür.

 

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi - Beşevler Merkez Yerleşke Binası 

 

Bu iki bölüm, 11.07.1992 tarihinde Mesleki Eğitim Fakültesi’nden ayrılarak “G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi” adıyla eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi bünyesinde; Turizm İşletmeciliği Eğitimi, Muhasebe Eğitimi, Büro Yönetimi Eğitimi, İşletme Eğitimi, Ticaret Eğitimi ve Bilgisayar Uygulamaları Eğitimi olmak üzere altı bölüm bulunmaktaydı. 

 

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Akademik ve İdari Personeli (Mart 1995)

 

 

13.11.2009 tarihinde, Mesleki ve Teknik Eğitim alanında faaliyet gösteren tüm eğitim fakültelerinin kapatılması neticesinde Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi kapanmış ve Turizm Fakültesi kurulmuştur. 

 

 

Turizm Fakültesi Akademik Personeli (15 Mart 2017)

 

 

Turizm Fakültesi İdari Personeli (15 Mart 2017)

 

TARİHSEL GELİŞİM

  • 1956-Ticaret Öğretmen Okulu
  • 1959-Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu
  • 1965-Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu
  • 1982-Mesleki Eğitim Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitimi Bölümleri (1988 - Talat Paşa Bulvarı’ndaki binadan Beşevlere taşınmıştır.)
  • 1992-Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi (2003- Fakülte, Beşevler Merkez Yerleşkeden Gölbaşı Yerleşkesi’ne taşındı.)
  • 2009-Turizm Fakültesi