Tarihçe

GEÇMİŞTEN BUGÜNE YÖNETİCİLERİMİZ

 

Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Dönemi

Prof. Dr. Antony LANZA

İtimat TEZGÖREN

Ali Raşit TUNCA

İbrahim SERİN

Ahmet İrfan TARI

Mustafa Zeki SOFUOĞLU

Namık Kemal MÜFTÜOĞLU

Dr. İbrahim Enis TARAKÇIOĞLU

Ayşe DEMİRKIRAN

Ahmet AYKOL

Doç. Dr. Naim AKMAN

Numan DİRLİK

Mehmet UĞUR

Seher TURANLI ÖZDOĞAN

 

Mesleki Eğitim Fakültesi (Ticaret ve Turizm Eğitimi Bölümleri Dönemi)

Prof. Dr. Osman TEKOK

Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM

Prof. Dr. Rasih DEMİRCİ

Prof. Dr. Haluk ANIL

Prof. Dr. Remzi ÖRTEN

Prof. Dr. İhsan TARAKÇIOĞLU

 

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dönemi

Prof. Dr. Erkan ÖNGEL

Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET

Prof. Dr. Rauf ARIKAN

Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER

Prof. Dr. Sanem ALKİBAY

Prof. Dr. Nevzat AYPEK

 

Turizm Fakültesi Dönemi

Prof. Dr. Nevzat AYPEK

Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN

Prof. Dr. Azize HASSAN

Prof. Dr. Suna AĞILDERE

Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN

 

 

TARİHÇE

1955 yılına kadar Türkiye’de ticaret meslek dersleri öğretimini yapacak liselere öğretmen yetiştiren bir okul mevcut değildi. Mevcut ticaret lise ve okullarında meslek dersleri öğretmenliği görevini, eski adı ile “Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu” mezunları ve “İktisat Fakültesi” mezunları yapmaktaydı.

 

1955 yılı Şubat ayında, New York Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi arasında bir anlaşma yapılmış ve bu anlaşma sonucunda 9 kişilik bir ekip Türkiye’ye gelerek A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi merkez olmak üzere, A.Ü. Hukuk Fakültesi’nde ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışmalara başlamıştır. Aynı yıl, Ankara Ticaret Lisesi’ni ziyaret ederek idareciler ve meslek dersleri öğretmenleri ile görüşüp, eğitim programları hakkında bilgi alan ekip, ticaret öğretmeni yetiştiren bir yüksekokula ihtiyaç olduğu yönünde kanaatlerini bildirmişlerdir.

 

16 Ocak 1956 tarihinde söz konusu ihtiyacı karşılamaya yönelik, lise üstü olmak üzere 3 yıllık “Sekreterlik Öğretmeni Yetiştirme Merkezi” ve aynı yıl “Ticaret Öğretmen Okulu” açıldı. Okul ilk yıl 16 öğrenci ile öğretimini Ankara Olgunlaşma Enstitüsü binasında gerçekleştirmiştir.

 

1959 yılında öğrenci sayısı artan okul Maltepe’de yeni bir binaya taşınmış “Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu” adını almıştır.

 

1963 yılında; gittikçe gelişen, öğrenci ve öğretim elemanı sayısı artan bu okul, Talat Paşa Bulvarı’ndaki kendi binasına taşınarak eğitim öğretim faaliyetlerini burada sürdürmüştür.

 

 

Talat Paşa Bulvarındaki Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Binası

 

Seher Turanlı ÖZDOĞAN ile Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu

 

Ayten CENKÇİLER ile Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu 

 

Özer Oktay ARAR ile Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu (1977)

 

Ahmet ÇALIŞKAN, Burhan ÇİL, Mustafa Yaşar ŞİMŞEK ve Atilla HAZAR ile

Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu (1982)

 

 

1965 yılında, turizmin Türkiye ekonomisi üzerindeki önemini gören Milli Eğitim Bakanlığı okulun adını “Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu” olarak değiştirmiş ve öğrenim süresini 4 yıla çıkarmıştır. 1982 yılına kadar bu isimle devam eden okulun bünyesinde, İşletme-Muhasebe, Büro İdaresi ve Turizm olmak üzere üç bölüm bulunmaktaydı.

 

20.07.1982 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu ile Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu birleştirilerek G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi kurulmuştur. 10 yıl boyunca, bu fakülte bünyesinde “İşletme, Muhasebe ve Ticaret Eğitimi” ve “Turizm Eğitimi” adıyla iki bölüm halinde eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmüştür (Fakülte bölümleri 1988 yılında Talat Paşa Bulvarı’ndan Beşevler Merkez Yerleşkesi’ne taşınmıştır).

 

Bu iki bölüm, 11.07.1992 tarihinde Mesleki Eğitim Fakültesi’nden ayrılarak “G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi” adıyla eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi bünyesinde; Turizm İşletmeciliği Eğitimi, Muhasebe Eğitimi, Büro Yönetimi Eğitimi, İşletme Eğitimi, Ticaret Eğitimi ve Bilgisayar Uygulamaları Eğitimi olmak üzere altı bölüm bulunmaktaydı (Fakülte 2003 yılında, Beşevler Merkez Yerleşkeden Gölbaşı Yerleşkesine taşınmıştır).

 

 

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi - Beşevler Merkez Yerleşke Binası 

 

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Akademik ve İdari Personeli (Mart 1995

 

 

13.11.2009 tarihinde, Mesleki ve Teknik Eğitim alanında faaliyet gösteren tüm eğitim fakültelerinin kapatılması neticesinde Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi kapanmış ve Turizm Fakültesi kurulmuştur.

 

 

Turizm Fakültesi Akademik Personeli (15 Mart 2017)

 

 

Turizm Fakültesi İdari Personeli (15 Mart 2017)

 

TARİHSEL GELİŞİM

  • 1956-Ticaret Öğretmen Okulu
  • 1959-Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu
  • 1965-Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu
  • 1982-Mesleki Eğitim Fakültesi Ticaret ve Turizm Eğitimi Bölümleri (1988 - Talat Paşa Bulvarı’ndaki binadan Beşevlere taşınmıştır.)
  • 1992-Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi (2003- Fakülte, Beşevler Merkez Yerleşkeden Gölbaşı Yerleşkesi’ne taşındı.)
  • 2009-Turizm Fakültesi