Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dekanları

 

Prof. Dr. Erkan ÖNGEL (1992-1995)

 

Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET (1995-1996)

 

Prof. Dr. Rauf ARIKAN (1996-1999)

 

Prof. Dr. M. Mithat ÜNER  (2000–2005)

 

Prof. Dr. Sanem ALKİBAY (2005-2008)

 

Prof. Dr. Nevzat AYPEK (2008-2015)