Turizm Fakültesi Dekanları

 

Prof. Dr. Nevzat AYPEK

(Vekâleten - Kasım 2009-Ağustos 2012)