Yıl 1998 Sayı 1

 

İçindekiler (1998 - Sayı 1)

 

Yıl 1998 Sayı 1 indirmek için tıklayınız.

 

Ticaret ve Turizm Eğitiminin Türk Eğitimindeki Yeri ve Önemi

Rauf ARIKAN

 

Muhasebe Standartlarının Farklı Eğitim Düzeylerinde Müfredat ve Kapsam Açısından İncelenmesi ve Bir Model Önerisi

Beyhan MARŞAP, Ganite KURT

 

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj Faaliyetlerinin Organizasyonu Sektör Beklentileri ve Öğrencilerin Tatmin Düzeyinin Ölçülmesi

Melih TOPALOĞLU, Zeki FIRAT

 

Sigorta Şirketlerinin Yatırım Tercihleri ve Değerlendirilmesi

Emine ORHANER

 

Türk Turizminin Gelişmesinde Alternatif Çözüm Önerisi: Bölgesel Tanıtım

Azize TUNÇ, R. Pars ŞAHBAZ

 

Özendirme Aracı Olarak Kullanılan Turistik Bir Ürün: Incentive Seyahatler

Bilgehan GÜLCAN

 

Sürdürülebilir Turizm Gelişimi ve Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi Alanına Yönelik Bir Anket Uygulaması Sonuçları

Selma MEYDAN

 

Ulusal ve Uluslararası Yatırımcılar Açısından Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin Kredi Yeterliğinin Belirlenmesinin Önemi: İmkb’de Bir Uygulama

Mehmet ARSLAN

 

Turizm Sektöründeki Tüketici Hakları Açısından Türkiye ile Diğer Akdeniz Ülkelerinin Karşılaştırılması

Kurban ÜNLÜÖNEN, Ali YAYLI

 

Türkiye Turizm Geliri Mevsimlik Dalgalanması

Burhan ÇİL

 

Örgütsel Stres ve Yönetimi

Melih TOPALOĞLU. Muharrem TUNA

 

Modern Örgüt Yönetim Düşüncelerinden Durum Sallık Yaklaşımının Yapılan Bilimsel Araştırmalara Dayanarak İncelenmesi

Akyay UYGUR

 

Türkiye’de Mesleki-Teknik Ortaöğrenim Kurumlarında Kamusal Maliyetler

Zühra YILDIZ

 

Otel İşletmelerinde Etkinlik ve Verimliliğin Ölçülmesinde Bütçelerin Kullanılması

Ganite KURT

 

Turizm Çeşitlendirilmesi Kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Füsun İSTANBULLU DİNÇER, İsmail KIZILIRMAK