Yıl 1999 Sayı 2

 

Yıl 1999 Sayı 2 indirmek için tıklayınız. 

 

Mesleki Eğitim Şurası ve Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Rauf Arıkan

(S.1-6)

 

Dondurulmuş Gıda Tüketimine Yönelik Bir Araştırma

Sanem Alkibay

(S.7-22)

 

Gelişim Evreleri Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

Mehmet Arslan

(S.23-34)

 

Tedarik Kaynakları Yönetiminin Bir Kişilik Değişkeni Olarak Denetim Noktası Kavramı ve Örgütsel Davranış Açısından Önemi

Güler Sağlam Arı

(S.35-46)

 

Benchmarkıng: En İyinin İyisi Olmak

Bilgehan Gülcan, Rüçhan Kayaman

(S.47-64)

 

Kariyer Planlamasının Örgüt ve Bireyler Üzerinde Sağladığı Etkinin İrdelenmesi

Akyay Uygur

(S.65-76)

 

Muhasebede Uzman Sistemler

Mevlüt Karakaya

(S.77-82)

 

Borç ve Gider Karşılıkları ve Denetimi

Veli Öztürk

(S.83-98)

 

Esnek Üretim Sistemlerinin Maliyet Bilgi Sistemi Üzerindeki Etkileri

Mevlüt Karakaya

(S.99-110)

 

Turizm Sektöründe Tüketicinin Zararının Tazmin Edilmesi Hakkı Üzerine Bir Araştırma

Kurban Ünlüönen

(S.111-134)

 

Turizm İşletmelerinin Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği

Azize Tunç

(S.135-150)

 

Balıkesir’de Yöre Halkının Turizme Bakış Açısı

Sebahattin Karaman

(S.151-168)

 

Bir Turistik Kalkınma Kutubu Olarak Kemer’de Turizmin Ekonomik Etkileri

Kurban Ünlüönen, Arzu Kılıçlar

(S.169-188)

 

Konaklama Endüstrisinde Getiri Yönetimi

Rüçhan Kayaman

(S.189-208)

 

Seyahat Acentalarından Alınmakta Olan Turistik Tüketiciyi Koruyucu Teminatın Hukuki Niteliği

(1618 Sayılı K.M.16)

Ahmet Battal

(S.209-230)

 

Entegrasyon - Paket Tur İlişkisi ve Seyahat Acentalarının Konaklama İşletmeleri Entegrasyona Gitmeme Nedenleri

Adem Tuncer

(S.231-240)

 

Uluslararası Havayolu Taşımacılığının Gelişimi ve Havayolu Taşımacılığının Turizm Gelişimi İçindeki Rolü

R. Pars Şahbaz

(S.241-264)

 

Meslek Dersleri Öğretmenlerini İş Tatmin Düzeyleri ve Beklentileri

Emine Orhaner

(S.265-276)

 

Muhasebe Çıkışlı Meslek Dersleri Öğretmenlerinin İş Tatmini Üzerinde Yaş ve Mesleki Deneyim Süresinin Etkisi

Beyhan Marşap

(S.277-292)

 

Türkiye’de Eğitim Hizmetlerinin Finansmanı

Emine Orhaner

(S.293-306)

 

Sapan Değerler

Burhan Çil

(S.307-322)

 

Varyans Analizinin Ön Şartları Gerçekleşmediği Durumlarda Yapılan Transformasyonların Simülasyon Yöntemi İle Araştırılması

Benian Tekindal

(S.323-329)