Yıl 2000 Sayı 3

 

İçindekiler (2000 - Sayı 3)

 

Yıl 2000 Sayı 3 indirmek için tıklayınız. 

 

Turistlerin Tatil Seçiminde Karar Verme Aşamaları

Yüksel Öztürk

(S.1-13)

 

Potansiyel Banka Müşterisinin Ticari Bankacılığın Ekonomiye Katkıları Açısından Tutumları: İsrail’li Türk Üniversite Öğrencileri Arasında Yapılan Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Bahtışen Kavak

(S.14-26)

 

Sadık Müşteri Yaratabilme Ve Sürekli Satış Yapabilmenin Yolu: Veri Tabanlı Pazarlama

Bilgehan Gülcan

(S.27-49)

 

Bilgi Sistemlerinde Outsourcıng

Halis Gökdere

(S.50-63)

 

Çağdaş Gelişmelerin Işığında İşletmecilik Eğitimi Ve Meslek Yüksek (Myo) Uygulaması

Irfan Çağlar

(S.64-84)

 

Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri Açısından Değerlendirilmesi

Kurban Ünlüönen

(S.85-105)

 

Vergiye Karşı Olumsuz Mükellef Davranışı

Zühra Yıldız

(S.106-118)

 

Restoranlarda Standart Maliyet Sisteminin Kullanımı Üzerine Bir Alan Araştırması

İrfan Yazıcıoğlu

(S.119-135)

 

Otel İşletmelerinde Kariyer Planlamasına Yönelik  Faaliyetlerin Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

(Ankara İli 4 Ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma)

Akyay Uygur

(S.136-154)

 

Örgüt Geliştirmede Yeni Arayışlar

Metin Karadağ

(S.155-163)

 

Örgüt Kültürünü Oluşturan Yönetsel Boyutlar

Melih Topaloğlu - Hakan Koç

(S.164-176)

 

Turizmin Yerel Toplum Üzerine Etkileri

Feral Eke

(S.177-191)

 

Tarifesiz Hava Yolu Taşımacılığının (Charter) Turizm Gelişimindeki Rolü

Pars Şahbaz

(S.192-217)

 

Turizm Sektöründe Tüketicinin Can Ve Mal Güvenliği Üzerine Bir Araştırma

Kurban Ünlüönen

(S.218-238)

 

Konaklama İşletmelerinin Müşterinin Eşyasına Gelen Zararlardan Sorumluluğu

Ahmet Battal

(S.239-250)

 

Türkiye ve Çeşitli Turist Çeken Ülkelerin Mukayeseli Statik Gruplandırılması

Fazıl Güler - Serdar Ongan

(S.251-264)