Yıl 2001 Sayı 5

 

İçindekiler (2001 - Sayı 5)

 

Yıl 2001 Sayı 5 indirmek için tıklayınız.

 

G.Ü. Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi'nde Mezun Olan Öğretmenlerin Fakülte Hakkındaki Değerlendirmeleri

Ahmet TAYFUN

(s.1-12)

 

Azerbaycan'ın Ekonomik Yapısı Ve Yabancı Sermaye Analizi

Ali YAYLI - M. Nurettin ALABAY

(s.13-30)

 

Otel İşletmeleri Ve Yöneticileri Açısından Etik Kavramı Ve Uygulamaları: Ankara'da Ampirik Bir Araştırma

Alptekin SÖKMEN - Yasin BOYLU

(s.31-54)

 

Uluslararası Pazar Seçim Seçim Süresi: Kaplıca Turizmi Bir Model Önerisi

Arzu KILIÇLAR - Ahmet TAYFUN

(s.55-72)

 

İlköğretimde Ders Kitaplarının Etkin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Emine ORHANER - Sanem ALKİBAY- Azize TUNÇ

(s.73-86)

 

Sanal Bürolar

Hakan KOÇ - Menekşe Tarhan ÖZTOPRAK

(s.87-100)

 

Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Psikolojik Sorun Ve Şikayetleri

Haluk TANRIVERDİ - Şehnaz DEMİRKOL - Erhan iŞLEK

(s.101-116)

 

Bilgi Teknolojilerinin Örgüt Yapılarına Etkisi

Hasan TUTAR

(s.117-138)

 

Marka Sadakati İle Pazarlama Karması Elemanları Arasında Bir İlişki Var Mıdır?

Özlem ÖĞÜTVEREN

(s.139-156)

 

Turizm İşletmeleri Yöneticilerinin İş Etiğine Yaklaşımları (Ankara İlinde Uygulamalı Bir Araştırma)

Öznur YÜKSEL - Azize TUNÇ

(s.157-170)

 

Kazakistan'da Tüketimin Yapısı

Rauf ARIKAN

(s.171-180)

 

Doğrudan Satış Uygulamalarına Yönelik Tüketici Şikayet Konularının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Sanem ALKİBAY

(s.181-196)

 

Yüksek Öğretimin Fayda Ve Maliyetleri

Zühra YILDIZ

(s.197-214)