Yıl 2002 Sayı 1

İçindekiler (2002 - Sayı 1)

 

Turist Yerli Halk Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma

Ahmet TAYFUN

 

Televizyon Reklamlarının Hatırlanabilirliği Üzerine Gazi Üniversitesinde Lisans Eğitimi Alan Kız Öğrenciler Üzerinde Yapılan Ampirik Bir Çalışma

Cengiz DURAN

 

Doğal Yaşamın Korunması Adına Kağıt Atıkların Yeniden Kazanılması ve Türkiye'deki Mevcut Durum

Emine ORHANER - Sanem ALKİBAY - Azize TUNÇ

 

Is Precis Writing A By - Product?

Güler ÜLKÜ

 

Hastanelerde Sağlık Personelinin Tıbbi Sekreterlerin İletişim Becerileri Hakkındaki Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması

İbrahim KÖRPE - Dilaver TENGİLİMOĞLU

 

Öğrencilerin Öğretim Elemanlarını Değerlendirmesi Araştırması: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Örneği

Mustafa YALÇINKAYA

 

Tüketicinin Sosyal İlişki Ağının Promosyonlu Ürünleri Satın Alma Kararına Etkileri: Gima ve Yimpaş Gıda Reyonu Örneği

Nildağ Başak CEYLAN

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Turizm Arz ve Talep Özellikleri

Özcan YAĞCI

 

Yurt Dışı Fuarlara Katılan Katılımcıların Fuar Organizatörünün Verdiği Hizmetlere İlişkin Beklenti Ve Algı Düzeyleri Arasındaki Farklılığı Ortaya Koymaya Yönelik Bir Araştırma

Sanem ALKİBAY

 

Sürdürülebilir Turizm Politikaları Çerçevesinde Trabzon İlinde Sivil Mimari Örneklerinin Turizm Amaçlı Kullanılabilirliğinin İncelenmesi ve Turizm Türlerinin Geliştirilmesi

Suna MUĞAN ERTUĞRAL - Füsun İSTANBULLU DİNÇER - Serdar ONGAN - Arif GÜNGÖR - İsmail KIZILIRMAK