İçindekiler (2002 - Sayı 2)

 

Güney Marmara ve İç Anadolu (A) Grubu Seyahat Acentalarının Pazarlama Faaliyetleri Hakkında Ampirik Bir Çalışma

Azize TUNÇ - Selma MEYDAN UYGUR           

 

Sanal Ofislerde Koordinasyon ve İletişim: Teorik Bir Çerçeve

Hasan TUTAR            

 

Organizasyonlarda Çatışma Yönetiminin Sektörler arası Karşılaştırılması ve Çorum Örneği

İrfan ÇAĞLAR           

 

Kıyaslama (Benchmarking) Kavramı ve Otel İşletmelerinde Uygulanabilirliği Üzerine Kavramsal Bir İnceleme

Melih TOPALOĞLU  - Alev SÖKMEN

 

Doğal Beslenme Desteklerine İç Pazarın Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma

Sanem ALKİBAY - Arzu KILIÇLAR

 

Yönetsel Kontrol Türleri ve Boyutlarının Satış Gücünün Performans ve Yöneticilerinden Duydukları Memnuniyet Düzeyi Üzerindeki Etkilerini Ortaya Koymaya Yönelik Bir Araştırma

Sezer KORKMAZ - Erdem TÜRKCAN

 

Türkiye’deki Turizm Eğitim Sistemi ve Avrupa Birliği Sürecinde Olası Gelişmeler

Şehnaz DEMİRKOL- Elbeyi PELİT

 

Üretim İşletmelerinde Ortak ve Yan Ürünlerin Maliyetlerinin Belirlenmesi ve Muhasebeleştirilmesi

Veli ÖZTÜRK

 

Sınır Birim İşgörenlerinin Performans Değerlendirme Kriterlerine Bakışı: Ankara'daki Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

Yasin BOYLU- Alptekin SÖKMEN

 

Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma

Yüksel ÖZTÜRK  - İrfan YAZICIOĞLU