Yıl 2003 Sayı 1

İçindekiler (2003 - Sayı 1)

 

Safranbolu'ya Gelen Yerli Turistlerin Tatmin Olma Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Ahmet GÜRBÜZ

 

Büro Yönetimi Öğrencilerinin Mesleki Algılamalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama

Ali HALICI - Yılmaz DELİL

 

Dünyadaki Türkiye imajının Turizm Sektörüne Etkisi ve Bir Uygulama

Azize TUNÇ

 

Fransa'da Yöresel Dillerle Çift Dilli Öğretim

Eriman TOPBAŞ

 

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Sektörel Eğitim Organizasyonların Uygulanabilirliğine Yönelik Bir İnceleme

Hasan İBİCİOĞLU - Umut AVCI - Yasin BOYLU

 

Hizmetiçi Eğitim Türkiye’de Boş Yıldızlı Otellerde Uygulanmayı Bekliyor

İbrahim YALÇIN - Ruhan İRİ

 

Finansal Piyasaların Ekonomik Büyümeye Etkisi ve Türkiye Örneği (1989 - 2002)

İsmail GÖKDENİZ - Mahmut Erdoğan- Kahraman KALYÜNCÜ

 

Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Hedef Maliyet Sistemi

Rafet AKTAŞ

 

Postmodern Tüketici Davranışlarının Pazar Bölümleme Kavramına Etkileri: Postmodern Klanlar

Rüçhan KAYAMAN - Can Erkin ARMUTLU

 

Turistik Amaçlı Bölgesel Tanıtımda Baskı Gruplarının Koordinasyonları ve Lobi Faaliyetleri

Sedat YÜKSEL - Ahmet TAYFUN

 

Yunanistan, İtalya ve Mısır'ın İmajının Türkiye'de Faaliyet Gösteren (A) Grubu Seyahat Acentaları Tarafından Algılanması: Ampirik Bir Uygulama

Serdar TARAKÇIOĞLU - İbrahim AYDIN

 

580 Nolu Uluslararası Denetim Standardı "Yönetimin Açıklamaları"

Seyhan ÇİL

 

Yap-İşlet-Devlet Model'inde Sermayeden Doğan Kur Farklarının Vergi İstisnası ve Tekdüzen Hesap Planına Göre Muhasebeleştirilmesi

Yakup AKPINAR