Yıl 2003 Sayı 2

İçindekiler (2003 - Sayı 2)

 

Gezi Sözleşmelerinin Üçlü Borç ilişkileri Bakımından Değerlendirilmesi

Ali BENGİ

 

Yöneticiye Duyulan Güven Örgütsel Bağlılığı Artırır Mı?

Güler SAĞLAM ARI

 

İklim Değişikliklerinin Turizm Üzerine Etkileri

Hakan KOÇ - Evren GÜÇER

 

Büro Yönetimi Eğitiminin Meslek Yüksek Okulları Bazında Değerlendirilmesi

Hayrettin TELLİ

 

Türk İşletmeciliğinde Entelektüel Sermaye Yönetimi Üzerine Bir Araştırma

İrfan ÇAĞLAR

 

Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Ahlak Sorumluluklarını Yerine Getirebilmesinde Eğitim Düzeyinin Önem Üzerine Bir Araştırma

Kurban ÜNLÜÖNEN - Atınç OLCAY

 

Uluslararası Mali Sistemde Yeni Yapısal kayışlar Kapsamında: Devlet İflas Modeli (SDRM) ve Kavramsal Bir Analizi

Mehmet ARSLAN

 

İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansı ilişkisi (Ankara'da Bir Uygulama)

Melih TOPALOĞLU - Alev SÖKMEN

 

Türkiye'ye Yönelik Turizm Talebinin Neural (Sinir) Ağları Modelini Kullanarak Analizi

Ercan BALDEMIR-Ozan BAHAR

 

Ofis Otomasyon Teknolojilerinin Evrimleri ve Yeni iş Dünyası Üzerindeki Etkileri

Ramazan GÖRAL - Akyay UYGUR

 

Yönetici Etik Davranışlarının Değerlendirilmesinde Cinsiyet Faktörü: Ankara'daki Otel İşletmelerinin Sınır Departmanlarında Ampirik Bir Araştırma

Serdar TARAKÇIOĞLU

 

Denetimde Kanıt Seçmede Örnekleme ve Diğer Yöntemlerin Kullanımı ve Isa No: 530

Seyhan ÇİL

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (Kobi) Pazarlama ve Finansman Sorunlarının Çözümünde Risk Sermayesinin Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Sezer KORKMAZ

 

Türkiye'deki Akademisyenlerin İnterneti Kullanım Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Ali YAYLI - Yüksel ÖZTÜRK - M.Nurettin ALABAY