Yıl 2004 Sayı 1

İçindekiler (2004 - Sayı 1)

 

Turizmin Sosyal Etkileri ve Yerli Halkın Turiste Bakışı

Ahmet TAYFUN - Arzu KILIÇLAR             

 

Macera Turizminin Kapsamı ve Macera Turizminde Kaza Riski

Bilgehan GÜLCAN    

 

Otel İşgörenlerinin İş Doyumlarının Önemi ve Akçakoca'da Yerleşik Yıldızlı Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Uygulama

C.Gazi UÇKUN  Elbeyi PELİT - Oktay EMİR

 

Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren Kamu ve Özel Kesim İşletme Yöneticilerinin Önderlik Davranışlarını Ölçmeye Yönelik Bir Alan Çalışması

Cemalettin AKTEPE - Akyay UYGUR

 

Kültürel Bir Miras Olan Örtülü Bilginin Sosyolojik ve Stratejik Analizi ve Bunun Uluslararası Pazarlara Yansıtılma Stratejileri

Hulusi DOĞAN

 

Bilgi Teknolojileri Örtülü Bilgi Için Bir Fırsat mı, Tehdit mi?: Bilgi Teknolojilerinin Örtülü Bilgi Bağlamlı Kullanım Stratejileri

Hulusi DOĞAN

 

Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Karşılaştırılması (1998.1999 ve 2003-2004 Öğretim Yılları)

Kurban ÜNLÜÖNEN

 

Ekonomik Yansımalarıyla Türk Turizminin Seksen Yılı

Kurban ÜNLÜÖNEN - Arzu KILIÇLAR

 

Türkiye'nin İhracatının Mekansal Yayılımının Analizi: Lorenz Eğrisi Yaklaşımı

Murat KARAÖZ - Bekir GÖVDERE

 

Öğrenci Başarılarının Sınıflandırılmasında Lojistik Regresyon Analizi ve Sinir Ağları Yaklaşımı

Nuray GÜNERI - Ayşen APAYDIN

 

Türkiye Cumhuriyetinin Seksen Yılında Ulaştırma, 1923 - 2003

R. Pars ŞAHBAZ