İçindekiler (2004 - Sayı 2)

 

Yabancı Ziyaretçilerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşleri: Antalya'yı Ziyaret Eden Alman ve Rus Turistler Üzerine Bir Araştırma

Bahattin ÖZDEMİR- Fatma KINAY

 

Yönetici Sekreterlerin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar ve Eğitim İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma

Dilaver TENGİLİMOĞLU - Sami ACAR

 

lnfluence Of Salesperson Type on Consumers' Attitudes And Purchasing Decision: And Application in Izmir

Gül BAYRAKTAROĞLU - Burcu İLTER

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri İle Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Tarzına İlişkin Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Çorum Örneği

İrfan ÇAĞLAR

 

Rekabeti Etkileyen Faktörlerden Pazar Yoğunlaşması ve Türkiye'deki Bazı Sektörlerin Yoğunlaşma Dereceleri

Mehmet BAŞ

 

Örgütsel Kültürün Yöneticilerin Yönetsel Davranışları Üzerine Etkileri (A Grubu Seyahat Acentalarında Bir Uygulama)

Melih TOPALOĞLU - Derya KARA

 

Yöneticilerin Problem Çözme Davranışlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Mustafa MORTAŞ - Barış SAFRAN

 

Enflasyon Muhasebesi Uygulamasında Özellikli Bir Husus: Sermayeye İlave Edilen Maliyet Artış Fonu

Rafet AKTAŞ

 

Bursa Yöresindeki Konaklama İşletmesi Yöneticilerinin Stres Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Serdar TARAKÇIOĞLU

 

Örgüt Kültürü ve İklimi

Z. Ferhan AYDOĞAN