İçindekiler (2005 - Sayı 1)

 

Thomas Modeli Kapsamında Yöneticilerin Çatışma Yönetimi Stilleri ve Tekstil İşletmelerinde Bir Alan Araştırması

Alptekin SÖKMEN - İrfan YAZICIOĞLU

 

Hizmet İşletmelerinde Liderlik Davranışları İle İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Dilaver TENGİLİMOĞLU

 

Hizmet Sektöründe Tüketicilerin Algıladıkları Riskler: Hava Yolları Sektöründe Bir Araştırma

Leyla ÖZER - Serdar GÜLPINAR

 

Marka ve Bilinirliği Yüksek Markalı Çamaşır Deterjanı Üzerine Bir Uygulama

Ruziye COP - Mustafa BEKMEZCİ

 

Antalya İline Yönelik Alman Turist Talebinin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmini

İbrahim GÜNGÖR - Murat ÇUHADAR

 

Kültürel Turizmin Önemi ve Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

İsmail KIZILIRMAK - Hüseyin KURTULDU

 

Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmet Kalitesinin Artırılmasında İşgören Eğitiminin Yeri ve Önemi

Yüksel ÖZTÜRK - Kadir SEYHAN

 

1007 Nolu Uluslararası Denetim Standardı "İşletme Yönetimi İle Bilgi Alışverişi"

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT

 

General Overview of Training Effectiveness and Measurement Models

İpek Kalemci TÜZÜN

 

Mesleki ve Teknik Eğitimde Çoklu Ortam Araçları Kullanılmış Web Tabanlı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi

Nursal ARICI - Mustafa YEKTA