İçindekiler (2005 - Sayı 2)

 

A Tipi Yatırım Fonlarında Yöneticilerin Zamanlama Kabiliyeti ve Performans İlişkisi Analizi: 2002-2005 Dönemi Bir Uygulama

Mehmet ARSLAN

 

Fast Food (Hızlı Yemek) Pazarında Rekabetçi Stratejilerin Etkinliği: Üniversite Gençliğinin Tercihlerinin Analizi

Sezer KORKMAZ

 

İhracat Performansının Belirleyicisi Olarak İşletme Yöneticilerinin İhracata Yaklaşımı

Şuayıp ÖZDEMİR - Veysel KULA

 

Turistik Arz Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Yerel Yönetimlerin, Sivil Toplum Örgütleri, Eğitim Kurumları ve Yerel Medyanın Rolüne İlişkin Bir Uygulama: Zonguldak İli Örneği

Kurban ÜNLÜÖNEN - Burhan SEVİM

 

Kastamonu'ya Gelen Yerli Turist Profilini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama

Ahmet GÜRBÜZ

 

Örgütlerde Etkin Takım Yapılarının Oluşturulması Sürecinde Etkili Liderliğin Rolünün Ankara'da Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Uygulama

Melih TOPALOĞLU - İbrahim AYDIN

 

Katılmalı Yönetim Üzerine Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Ahmet TAYFUN - Handan ASLAN KÖSEM