İçindekiler (2006 - Sayı 1)

 

Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Genel Sağlık Sigortası

Emine ORHANER

 

Tüketicilerin Kişisel Değerlerinin Satın Alma Tarzları Üzerindeki Etkisi

Sevtap ÜNAL - Aysel ERCİŞ

 

Bilgi Teknolojisindeki Gelişmelerin Ofis Sistemleri Üzerindeki Etkisi ve Ofislerde Görsel Otomasyon

Sami ACAR

 

Turizm İşletmelerinin Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Pazarlama Stratejilerine Yönelik Bir Araştırma

Yüksel ÖZTÜRK - Fatih TÜRKMEN

 

Otel İşletmelerinde İşe Alıştırma Eğitiminin İşgören Performansına Etkisi Üzerine Kazakistan'da Bir Uygulama

Ali YAYLI - Kamşat TEMİRALİYEVA

 

Hizmet Kalitesi Çerçevesinde Çalışanların Rolüne ve Yeterliliklerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Umut AVCI - Ali SAYILIR

 

Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm İşletmelerinde Yaptıkları Stajları Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma

Elbeyi PELİT - Evren GÜÇER