İçindekiler (2006 - Sayı 2)

 

İlişkisel Pazarlamanın Teorik Temelleri: Etkileşim ve Şebeke Yaklaşımları

Can ERKİN ARMUTLU

 

Rekabetçi Piyasa Sisteminde Yeni Ürünlerin Seçimiyle İlgili Modernizasyon Yatırım Kararlarını Değerlendirme Yöntemleri

Hatice ÇALIPINAR

 

Örgütsel Küçülmenin İşgörenlere Etkisi: Bir Kamu Hizmet Sektörü Uygulması

Mehtap ÖZTÜRK - Dilaver TENGİLİMOĞLU

 

Konaklama İşletmelerinde Verimliliğin Ölçülmesi ve Verimliliği Etkileyen Etkenlerin Analizi

Önder MET - Barış ERDEM

 

Stratejik Planlama ve Dengeli Performans Yönetimi Yaklaşımları Bir Arada Olabilir mi?

Mustafa KILIÇ - Volkan ERKAN

 

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğiyle İlgili Etik Olmayan Davranışlara ve Öğretmenleri Etik Dışı Davranışa Yönelten Faktörlere İlişkin Algılamaları

Elbeyi PELİT - Evren GÜÇER

 

Bilişim Teknolojilerinin Yönetsel ve Örgütsel Etkileri

Sabahat BAYRAK KÖK

 

Bankalarda İç Kontrol Sistemi

Cemal ELİTAŞ - Yaşar ÖZDEMİR

 

Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Turizm Merkezi Seçimi

Gonca MANAP