İçindekiler (2007 - Sayı 1)

 

Sosyal Bilimler Alanındaki Araştırmalarda Bilimsel Araştırma Süreci, İstatistiksel Teknikler ve Yapılan Hatalar

Banu YÜCEL TOY, Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU

 

Çalışma Ortamı Koşullarının İşletme Verimliliği Üzerine Etkisi

Ateş BEYAZIT HAYTA

 

Konaklama İşletmelerinin Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi ve Değerleme Yaklaşımları

Önder MET

 

Spor Kulüplerinin Halka Açılmasının Türkiye'de Uygulanan Modeller Açısından İncelenmesi

Ali Dursun AYDIN, Murat TURGUT, Rıdvan BAYIRLI

 

Örgtsel Bağlılık ile İşgören Performansı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma

Akyay UYGUR

 

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Elbeyi PELİT, Yasin BOYLU, Evren GÜÇER

 

Nostaljinin Pazar Bölümleme Değişkeni Olarak Kullanılması Üzerine Bir Araştırma

Zeliha ESER

 

Importance of Destination Attributes Affecting Destination Choice of Turkish Birdwatchers

A. Celil ÇAKICI, Serhat HARMAN

 

Akdeniz Ülkelerine Yönelik Uluslararası Turizm Hareketleri

Düriye BOZOK, Ahmet KÖROĞLU