Yıl 2007 Sayı 2

İçindekiler (2007 - Sayı 2)

 

Kat Hizmetlerinde Çalışan Personelin Davranışlarına İlişkin Yönetici ve Personel Görüşlerinin Karşılaştırılması

Fatma ARPACI, Şadan TOKYÜREK, Bülent ÇELİK

 

Yabancı Turistlerin Konut/Devre Mülk Satın Almalarının Yöre Halkı Üzerindeki Sosyal ve Kültürel Etkileri: Fethiye Örneği

Yüksel ÖZTÜRK, Uğur AKDU, Serap AKASYA AKDU

 

Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri

Selma MEYDAN UYGUR, Eda BAYKAN

 

Türk Turizm Sektöründe Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları

Faruk ALAEDDİNOĞLU, Ali Selçuk CAN

 

Finansal Kiralama ve İMKB'de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi

Veli ÖZTÜRK, Hasan BAL, Emine ÇINA BAL

 

Enflasyon Muhasebesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Analizi

Fevzi Serkan ÖZDEMİR, Seçkin ARSLAN

 

İçsel ve Dışsal Motivasyon Araçlarının İşgörenlerin Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir İnceleme

Süleyman DÜNDAR, Hatice ÖZUTKU, Fatih TAŞPINAR

 

Hizmet Sektöründe Örgüt İçi İletişim Bileşenleri ve İşgören Verimliliği Üzerindeki Etkileri: Ankara'daki Beş Yıldızlı Otel İşgörenlerinin Düşünceleri

Bahtışen KAVAK, Nilüfer VATANSEVER

 

Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

M. Sabri KOCAKÜLAH, Erkan DURAN

 

Fonksiyonel Olmayan Tüketici Davranışlarının Kavramsal Boyutu

Feride Bahar ÖZDOĞAN, Sanem ALKİBAY