Yıl 2008 Sayı 1

İçindekiler (2008 - Sayı 1)

 

Etik Kodların Otel Endüstrisine Katkıları ve Bir Alan Araştırması

Çetin BEKTAŞ

 

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma

Şenol ÇAVUŞ, Arzu GÜRDOĞAN

 

Personel Temin Sürecinde Gazete İlanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

H. Nejat BASIM, Harun ŞEŞEN, Elif ŞEŞEN

 

Stratejik Yönetim Aracı Olan Maliyetleri Aşağı Çekme Stratejisinin Uygulanmasında İşletme İçi Destekleyici Faaliyet Birimlerinin Rolü

Mehmet YILDIZ, Ayhan KAPUSUZOĞLU

 

Yüksek Öğretimde Öğrenci Tatmin Düzeyleri ile Başarı Ortalamaları Arasındaki İlişki: Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

Hakan KOÇ, Yalçın ARSLANTÜRK, Sıddık ARSLAN

 

Turistik Amaçlı Endüstriyel Mutfaklarda Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) Yönetim Sisteminin Önemine İlişkin Kavramsal Bir İnceleme

Mehmet SARIOĞLAN, Seda ŞAHİN

 

Relationships Between Destination Management Organizations And Destination Stakeholders A Research in Regions of Marmara, Aegean and Mediterranean in Turkey

Fatih SEMERCİÖZ, Dilek SÖNMEZ, Meral DURSUN

 

Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Veren Lisans Programlarında Yabancı Dil Eğitimi: Akademisyen ve Öğrencilerin Değerlendirmeleri

Azize TUNÇ HUSSEIN, Saadet Pınar TEMİZKAN, Rahman TEMİZKAN

 

Termal Turizmin Ekonomik Etkileri: Gönen Örneği

Bedriye TUNÇSİPER, Mehmet KAŞLI

 

Küreselleşme Sürecinde Turizm Endüstrisinin Avrupa Birliği ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Hüseyin ÇEKEN, Levent ATEŞOĞLU