İçindekiler (2008 - Sayı 2)

 

Perakendecilikte Ürün Tadım Panellerinin Tüketicilerin Marka Algılarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Et Ürünleri Grubu Örneği

Kurban ÜNLÜÖNEN, Ali YAYLI, Sedat YÜKSEL

 

Kozmetik Ürün Pazarlamada Yeni Bir İmkan: Elektronik Ticaret

F. Feyza KOÇAK

 

Lise ve Üniversitede Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Demografik Değişkenlerinin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması

Rüya EHTİYAR, Engin ÜNGÜREN

 

Yönetici Sekreterlerin Bilgisayar Temelli Uygulama Yazılımlarını Kullanma Düzeylerini ve Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Sami ACAR, Hülya GÜRSOY

 

Sigorta İşletmeleri Yöneticilerinin Katıldıkları Yönetici Eğitimlerindeki Kazanımlarını Kullanabilme Yetkinlikleri

Zekai ÖZTÜRK, Serkan ÇOBAN

 

Örgütsel Bağlılık ile İşgören Sanayi Alanında Ortaöğretim Kurumlarının (Meslek Liselerinin) Rolü

Vicdan ALTINOK

 

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Okul Deneyimi Derslerine Yönelik Tutumları

Ahmet TAYFUN, Derya KARA

 

2005 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programına Göre Yapılan İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Okuma Becerisi Açısından Değerlendirilmesi

Mesiha TOSUNOĞLU, Nuray TOSUNOĞLU, Fatih ARSLAN

 

Göz İzleme ve Pazarlamada Kullanılması Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

F. Bahar ÖZDOĞAN