Yıl 2009 Sayı 1

İçindekiler (2009 - Sayı 1)

 

Ekonomik Katma Değerin Bilgi Verme İçeriğinin Analiz Edilmesine Yönelik Bir Ampirik Çalışma

Kartal DEMİRGÜNEŞ, M. Başaran ÖZTÜRK, Famil ŞAMİLOĞLU, Ünsal BAN, Adnan GÜZEL

 

Finansal Kiralama Şirketlerince Uygulanacak Yeni Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Çerçevesinde Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Abitter ÖZULUCAN, Fevzi Serkan ÖZDEMİR

 

Erzurum'daki Kobi Sahip ve Yöneticilerinin 2011 Üniversitelerarası Kış Oyunlarını Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma

Uğur GÜLLÜLÜ, Bilsen BİLGİLİ, Fatih KARA

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Marka Değerinin Ölçülmesi ve TMS 38 Göre Muhasebeleştirilerek Mali Tablolara Yansıtılması

Haluk BENGÜ

 

Batı Karadeniz Bölgesine Olan Turistik Talebin Tahmini, Ekonometrik Bir Yaklaşım

Gökhan EMİR

 

Ankara'da Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin Pazarlama Açısından Değerlendirilmesi

Murat BAYRAM, Ramazan EREN, Ümmühan YILMAZ

 

Sekreterlik Mesleğinde Hizmet İçi Eğitim Alanları: Bir Alan Araştırması

Burcu KORKUSUZ, Ali HALICI, Zehra MULUK

 

Perception and Marketing Problems in Turkish Cultural Tourism

Faruk ALAEDDİNOĞLU, Ali Selçuk CAN

 

Çiftlik Turizmi, Kırsal, Tarım ve Ekoturizminin Kavramsal Açıdan İrdelenmesi

Selma MEYDAN UYGUR, Uğur AKDU

 

Hizmet Pazarlamasında Fiziksel Ortam ve Önemi: A Grubu Özel Hastaneler Üzerine Bir Araştırma

Aykut EKİYOR

 

Turizmin Disipliner Evrimi

Bilgehan GÜLCAN