Yıl 2009 Sayı 2

İçindekiler (2009 - Sayı 2)

 

Türkiye'deki Turizm Akademisyenleri Turizmi Ayrı Bir Bilim Dalı Olarak Kabul Ediyorlar mı?

Bilgehan GÜLCAN

 

Topkapı Sarayı'na Gelen Ziyaretçilerin Taşıma Kapasitesi Algılamaları

Kurban ÜNLÜÖNEN, Cüneyt TOKMAK

 

Yıldırma Eylemlerinin Otel Personelinin Verimliliğine Etkileri

Mehmet YEŞİLTAŞ, Burak Murat DEMİRÇİVİ

 

Örgün Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarındaki Sayısal Gelişmeleri

İbrahim Yaşar KAZU, Atınç OLCAY

 

Firma Nakit Mevcudunun Belirleyicileri

Mehmet AYGÜN, Süleyman İÇ

 

Tarihi Zela (Zile) İlçesindeki Yerel Halkın Turizme Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması

Nurettin AYAZ, Savaş ARTUĞER, Fatih TÜRKMEN

 

Korsan Ürün Satın Alma Niyeti ve Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi

Filiz ÇAKIR ZEYTİNOĞLU

 

Turizm Açısından Ülke İmajının Önemi ve Türkiye İmajı Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

F. Özlem GÜZEL

 

Adli Muhasebecilik Mesleği ve Adli Muhasebeci Olabilme Sürecinin Türkiye'deki ve Amerika'daki Yasal Düzenlemeler Açısından Karşılaştırılması

Ganite KURT, Tuğba UÇMA

 

Pazarlamada Ağızdan Ağıza İletişimin Tüketici Davranışlarındaki Rolü ve Bir Araştırma

Ruziye COP, Niyazi GÜMÜŞ

 

İletişim Sürecini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Değerlendirme

Muharrem ÇETİN

 

Küresel Ekonomik Krizin Turizm Sektörüne Etkisi: Panel Veri Analizi

Turhan KORKMAZ, Hilal UYGUNTÜRK, Havva KILIÇ DARICI