Yıl 2010 Sayı 2

İçindekiler (2010 - Sayı 2)

 

Otel İşletmelerinde Her Şey Dâhil Sistemin Satın Alma Politikalarına Yansımaları Üzerine Bir Araştırma

Celil ÇAKICI, Cevdet ÇETİNSÖZ

 

Entelektüel Sermayenin Raporlanması ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı Kapsamında Değerlendirilmesi

Orhan ÜNAL

 

Termal Turizm Bölgelerinde İkincil Konutların Turizme Kazandırılması: Kütahya- Yoncalı Termal Turizm Bölgesi Örneği

Hüseyin ÖNDER

 

İkinci Konut Satın Almada Destinasyon Kalitesinin Etkisi: Alanya Örneği

Kurban ÜNLÜÖNEN, Hürriyet ÇİMEN

 

Kadın-Doğum ve Çocuk Doktorlarının Özel Muayenehanelerinde Hizmet Alan Hasta ve Hasta Yakınlarının Tatmin Düzeyleri Farklılık Gösterir Mi?

Zeliha ESER

 

Web Ortamında Öge Gösterim Kuramına Göre Tasarlanan Kavram Öğretiminin, Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Tutumlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi

Selami ERYILMAZ

 

Endüstriyel İşletmelerde Markalaşma Düzeyinin Ölçülmesine Yönelik Bir Alan Araştırması

Emin EMİRZA

 

Turizm İşletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Karşılaştırılması ( 1998-1999, 2003-2004 ve 2008-2009 Öğretim Yılları)

Kurban ÜNLÜÖNEN, Rahman TEMİZKAN, Mohammad Reza EİVAZİ GHARAMALEKİ

 

Kümeleme Analizi ile Portföy Seçimi: İMKB-100 Endeksi Üzerine Bir Çalışma

Mehmet Emin KARABAYIR, Murat DOĞANAY

 

Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin İş Başvurusu Formlarında Ayrımcılık

Mehmet YEŞİLTAŞ, Rahman TEMİZKAN, Pınar TEMİZKAN