İçindekiler (2011 - Sayı 1)

 

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Erteleme Algılamaları

Dilek KEKEÇ MORKOÇ, Cumhur ERYILMAZ

 

Alanya’ya Gelen Yabancı Turistlerin Türk Hamamlarına İlişkin Memnuniyet Algılamaları

Hulusi DOĞAN, Serpil KOCAMAN, Yasemin TEKİN

 

Belek ve Kemer’i Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Görüşleri ve Destinasyon Pazarlaması

Azize TUNÇ HASSAN, Burak Murat DEMİRÇİVİ, Murat YEŞİLTAŞ

 

İşe Alıştırma Eğitiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Havalimanı Yer Hizmetleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Yasin BOYLU, Ayhan KARAKAŞ