İçindekiler (2011 - Sayı 2)

 

Bankalarda Kobi Kredi Servisinde Çalışanların Kredi Değerlendirme Sürecinde Kobi’lerde Tespit Ettiği Sorunlar

Emine ORHANER, Korcan ŞAHİN

 

Seyahat Acentelerinde Uygulanan Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin İç Tanıtıma Etkisi: Manavgat Örneği

Gülşen SARI, M. Nejat ÖZÜPEK

 

Liderlik Yeteneği ve Kariyer Değerlerinin Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerindeki Etkileri

Oğuz TÜRKAY, Seyit Ahmet SOLMAZ

 

Üniversite Öğrencilerinin Proaktif Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki

Ece KONAKLIOĞLU, M. Murat KIZANLIKLI

 

Bölgesel Kalkınmada Turizmin Rolünün Yerel Halkın Görüşleri Çerçevesinde Belirlenmesi: Ayvacık (Assos) Örneği

Bedriye TUNÇSİPER, Erdem TEMELOĞLU, Özlem ALTUNÖZ