İçindekiler (2012 - Sayı 1)

 

Otel İşletmelerinde Kullanılabilecek Çok Boyutlu Performans Ölçüm Sistemleri ve Lisansüstü Turizm Eğitimine Bir Ders Önerisi

Ersan ÖZGÜR, Ahmet ERTÜRK

 

Marina İşletmeciliğinde Tutundurma Bileşenlerinden Etkilenme Düzeyinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi

Erdal ARLI

 

Turizmin Sosyal ve Kültürel Etkilerinin Turist Rehberleri Tarafından Algılanması Üzerine Bir Araştırma: Trabzon İli Örneği

Özge GÜDÜ DEMİRBULAT

 

Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonu ve Performansı Üzerindeki Etkileri: Kamu ve Özel Hastanelerinde Bir Uygulama

Rahime Dilek KOÇAK, Haşim ÖZDOĞRU

 

Küreselleşme Çerçevesinde Mikro Krediler ve Kırgızistan’da Bir Araştırma

Selçuk KENDİRLİ, Adilya YAMALTDİNOVA, Gülmira TUTKABAEVA, Kadirbek SULTAKAEV