İçindekiler (2012 - Sayı 2)

 

Literatürde Politika Biliminin Ekonomi Üzerindeki Etkisi

Sara ONUR

 

Medya İlgilenimi Çerçevesinde İnternetin Tv Reklamı Takibine Etkisi

Eyüp AKIN

 

Girişimci Olmaya Karar Vermeyi Etkileyen Ekonomik Faktörler ve Girişimcilerin Beklentileri: Ankara İlindeki Kuaför ve Cilt Bakımı Salonları Örneği

Yrd.Doç.Dr. Sinan Mithat Muhammet, Öğr.Gör. Suzan VASFİ, Öğr.Gör. İlkay GÜLER

 

Destinasyon Pazarlaması ve Safranbolu’nun Destinasyon İmajının Ölçülmesi

Ali Çağlar ÇAKMAK, İrem Tuğba KÖK

 

Bilgisayar Destekli Görsel Öğretim Materyallerinin Öğrenmeye Etkisi

Orhan ERDEN

 

Aşçılık Eğitimi Yeterliğini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Prof.Dr.Yüksel ÖZTÜRK, Dr.Onur GÖRKEM