İçindekiler (2013 - Sayı 1)

 

Kâr Amacı Gütmeyen Konaklama İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik İlişkisi

Yılmaz AKGÜNDÜZ

 

Otel İşletmelerinde İç Girişimcilik Algısı: Çalışan ve Örgüt İçi Faktörler Açısından Bir İnceleme

Yasin BOYLU, Aylin NALÇACI İKİZ

 

Teknolojik Bir Yenilik Olarak QR Kodlarının Otel İşletmelerinde Benimsenme Durumu

Aslı ALBAYRAK

 

Classification of Destination Slogans in Terms of Unique Selling Propositions

Gökçe ÖZDEMİR BAYRAK, Özge ADAN

 

İnanç Turizminde Tercan

Mehmet Alparslan KÜÇÜK