İçindekiler (2013 - Sayı 2)

 

Genel Olarak Otel İşletmelerini Etkileyen Sorunlar: Doğu Anadolu Bölgesindeki Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama

Fatma GÜNDÜZ, Prof. Dr. Önder BARLI

 

İç ve Dış Müşteri Tatmini İlişkisine Yönelik Didim Bölgesi Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Hulusi DOĞAN, Oğuz NEBİOĞLU, Esma ACAYİP, Oğuzhan AYDIN

 

Standart Türk Klavyesinin Öğretimine Yönelik Bir Model Önerisi: WPR Modeli ve Örnek Bir Uygulama

Sami ACAR

 

Öğrencilerin Öğretim Üyelerinin Davranışlarını Etik Çerçevesinde Algılamaları Üzerine Bir Araştırma

Derya KARA, Yalçın ARSLANTÜRK

 

Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitiminin Önemi ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü’nde Okuyan Öğrencilerin Bölümden Memnuniyetinin ve Mesleki Beklentilerinin Ridit Analizi ile Değerlendirilmesi: Kars-Ardahan-Iğdır Örneği

Alper TAZEGÜL, Ötüken SENGER, Ceyda YERDELEN KAYGIN