Dekanlık

 

Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN

Dekan

 

 

 

Doç. Dr. Evren GÜÇER

Dekan Yardımcısı

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi M. Murat KIZANLIKLI

Dekan Yardımcısı

 

 

 

Eda PEKER

Fakülte Sekreteri